FIRST LEGO League Challenge

FIRST LEGO League Challenge je kreiran za decu uzrasta od 9-16 godina i ima za cilj da nadahne mlade kroz četiri takmičarska dela, da eksperimentišu i razviju svoje kritičko razmišljanje, kodiranje i dizajnerske veštine kroz praktično STEM učenje i robotiku. Deca se u timovima, zajedno sa mentorom, mesecima pripremaju, konstruišu, a zatim i programiraju robota, planiraju efikasan redosled misija Robot igre i osmišljaju Inovativni projekat. Osim Robot igre, deca prikazuju stečeno znanje i veštine u razgovoru sa ocenjivačima, predstavljajući Inovativni projekat – projekat čiji je cilj osmišljavanje načina da unapredimo okruženje i zajednicu i bolje iskoristimo date resurse. Kao važni delovi nameću se i Robot dizajn – kako i zašto je robot konstruisan, kao i Osnovne vrednosti – bitan deo celokupnog takmičenja koji nosi važnu poruku koja je osnova FIRST LEGO League programa. 

Na takmičenju u Srbiji učestvuje ekipe iz različitih gradova Srbije i ekipe iz Bosne i Hercegovine. Pobedičnke ekipe sa takmičenja u Srbiji odlaze u Sloveniju na regionalno takmičenje, dok ekipe koje uspeju dalje da se plasiraju, odlaze na svetsko takmičenje.

Osnovne vrednosti

Osnovne vrednosti su osnova programa i upravo one razlikuju FIRST LEGO League od ostalih programa te vrste. Sudije na takmičenju gledaju kako su učesnici inkorporirali osnovne vrednosti u svemu što rade, kroz priprema za takmičenje a i na samom takmičenju. Kroz postavljanje pitanja sudije utvrđuju kako deca sarađuju u timu, kako se ponašaju prema svojim članovima i drugim ekipama. Tokom priprema i takmičenja deca razvijaju sledeće vrednosti:

Robot igra

Robot igra predstavlja deci najzanimljiviji deo takmičenje. Deca u mesecima pre takmičenja grade i kodiraju svog robota, osmišljavaju koje će misije i kojim redosledom robot ispunjavati. Osim dobre zabave, deca se uče timskom radu, kodiranju i kroz vreme lakšem usvajanju novih ideja i njihovom unapređivanju. Robot u tri meča ima po 2:30 minuta da kompletira što više misija i na taj način ekipa prikupi što je moguće veći broj bodova.

Robot igra 2
Robot igra 3
Robot igra

Robot dizajn

Robot-dizajn

Osim Robot igre u kojoj deca primenjuju sve što su kroz pripreme naučili, u toku dela Robot dizajn sudijama će u par minuta objasniti zašto su se odlučili baš za taj način i raspored robot misija. Pored predstavljanja svoje strategije kako će robot kompletirati misije, objašnjavaju kako je robot programiran, kako će da se ponaša u odnosu na kod, objašnjavaju način na koji je konstruisan i kako su testirali robota.

Inovativni projekat

Deca imaju zadatak da na najbolji način sudijama predstave svoj inovativni projekat na zadatu temu. Na taj način stiču veštine komunikacije, prezentovanja i javnog nastupa. Sudije posmatraju da li je ekipa dobro definisali i istražila problem, kako su razvijali ideju, kako su testirali i podelili ideje i da li su dovoljno jasno predstavili rešenje.

Inovativni projekat
Inovativni projekat 1

Pravila

Za učešće je potreban robot set (LEGO Education SPIKE™ Prime, MINDSTORMS® EV3 ili Inventor), Aktuelni FLL set (poligon, komplet Lego kockica sa preprekama, uputstvo za sastavljanje, vodič za aktuelni izazov, gradiva i ostala dokumentacija) i sto za takmičenje.

  • Sva oprema mora da bude LEGO
  • Ne-električni LEGO delovi su dozvoljeni iz bilo kog seta
  • Električni su dozvoljeni iz navedinih Robot setova (LEGO Education SPIKE™ Prime, MINDSTORMS® EV3, MINDSTORMS® Inventor ali ekvivalenti NXT i RCX su takođe dozvoljeni)
  • Od opreme za robota je dozvoljen maksimum 1 kontroler, maksimum 4 motora, neograničen broj senzora (seznor za pritisak, senzor za boje, žiroskop, senzor za daljinu ili ultrazvucni senzor), LEGO žice, baterija za kontroler ili šest AA baterija i jedna SD kartica.

Prijave za sezonu 2023/24 su otvorene

Društvene mreže

Instagram
@firstlegoleague.rs
Facebook
FIRST LEGO League Srbija
LinkedIn
FIRST LEGO League Srbija