Danijela Pantić
Danijela Pantić

Referee

Marija Ivković
Marija Ivković

Marketing & PR

Lazar Perović
Lazar Perović

Fundrasing

Anđela Jović
Anđela Jović

Program Coordinator

Marija Jelić

Photographer

Vladimir Jelić

Corporate Partnerships

Tijana Jakić
Tijana Jakić

Judge Advisor

Mihailo Šundović

Head Referee

Bogdan Drešević
Bogdan Drešević

Project Manager