Danijela Pantić
Danijela Pantić

Referee

Marija Ivković
Marija Ivković

Marketing & PR

Lazar Perović
Lazar Perović

Fundrasing

Anđela Jović
Anđela Jović

Program Coordinator

Tijana Jakić
Tijana Jakić

Judge Advisor

Mihailo Šundović

Head Referee

Bogdan Drešević
Bogdan Drešević

Project Manager